نمودار آماری جشنواره در بخش کارکنان و مدرسان

نمودار آماری جشنواره در بخش کارکنان و مدرسان

نمودار درصد ثبت نام کارکنان و مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی در شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت به تفکیک واحد های استانی

سه شنبه، ۰۳ تیر ۱۳۹۹ 849